Andre terapiformer:

Psykodrama

Psykodrama tar man i bruk kreativiteten og ressursene i hver enkelt person med målsetning å utvikle seg mot en sannere forståelse av seg selv og sitt liv og finne nye måter å forholde seg til seg selv og andre på. Psykodrama betyr oversatt fra gresk "sjel i handling". Psykodramateknikker kan praktiseres individuelt, i forbindelse med parterapi eller i gruppe og brukes blant annet innen innen pedagogikk, psykoterapi, selvutvikling og coaching.

Metoden aktiverer kroppen og følelsene og gjør det mulig å komme i kontakt med og bearbeide gamle følelser, finne nye løsninger, og skape nytt liv. Det å bytte rolle med den andre og ta med denne erfaringen tilbake til seg selv, gir en unik forståelse av både en selv og den andre. Du kan uttrykke noe du aldri fikk anledning til, bli mer til stede i ditt nåværende liv, og øve deg på framtidige utfordringer. Alt i et her og nå, i en trygg terapeutisk ramme. 

Brainspoting

Et "brain spot" er en øyeposisjon som er linket til et område av hjernen, der en emosjonell erfaring er lagret i minnet. Dette kan klienten oppleve selv, men også verifiseres av terapeuten som observerer kroppens og ansiktets reaksjoner (f.eks. blunking, snufsing, rykninger etc).

Ved å holde blikket fiksert i "brain spot"-området, har man lokalisert et fysiologisk punkt i hjernen som holder informasjon om en spesifikk hendelse. Hjernen får selv arbeide med å løse opp spenningen som kroppen erfarer i kontakt med minnet. Brainspotting utnytter på denne måten kroppens medfødte selvkorrigerende evner, og kan ikke bare hjelpe hjernen med emosjonell smerte, men også redusere fysiske smerter og spenninger. 

Somatic Experiencing

Tar i bruk bevisstheten om kroppslige fornemmelser for å hjelpe deg til å reforhandle og behandle dine traumer, snarere enn å lindre ubehaget ved dem. Under riktig ledelse av kroppens fornemmelser, blir du - gjennom anvendelse av Somatic Experiencing gitt adgang til din egen innebygde immunitet overfor traumer, samtidig som de store ansamlinger av overlevelses-energier - på en gradvis og trygg måte - blir forløst. Når disse energiene blir forløst gjennom anvendelsen av Somatic Experiencing, opplever du en reduksjon eller et fullstendig opphør av traumatiske symptomer.