Ann Christine S. Jørgensen

Hvem er jeg og hvilken bakgrunn har jeg som kommer til nytte i terapeutrollen? Jeg har en karriere bak meg innen salg og salgsledelse. På et tidspunkt ønsket jeg å skifte retning og begynte på studiet til å bli gestaltterapeut. Jeg er opptatt av hvordan vi mennesker er i kontakt med hverandre, samspillet og hvordan vi kommuniserer. Jeg ønsker å møte deg akkurat der du er i livet «nå». Av og til kan det være vanskelig å sette ord på hvordan man har det eller hva som aktiverer deg. I det nonverbale feltet benytter jeg meg av metoder som tegning, bevegelse, TRE, Trauma release exericise, brainspotting og yoga. Summen av disse utdanningene har gitt meg kompetanse i å jobbe med hele deg. Hode, kropp og sjel. Jeg har et konsept "HELE MEG" der jeg benytter alt jeg har av erfaringer og formell kompetanse til å støtte deg gjennom det du står i gjennom retreater. I terapi hos meg får du muligheten til å jobbe med angst og traumer som sitter i kroppen din, samtidig som du får kunnskap og integrering av nye valgmuligheter.

Formell kompetanse

Gestaltterapi, psykodrama, brainspotting, TRE, somatic og yoga.

Miriam Mäkelä Strandberg

Gestaltstudent MNGF

Jeg går siste året ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Jeg er klarert for å ta imot klienter og jeg gir deg timer til redusert pris.

Livet har gitt meg både oppturer og nedturer. Det var først gjennom gestalt at jeg har blitt kjent med meg selv. Jeg har lært å lytte til egen kropp og sett hvor viktig det er å sette grenser for seg selv og følge sine egne behov. Jeg har fått utforsket og utforsker fortsatt hvem jeg blir i møte med ulike mennesker. Verktøyene jeg har lært i gestaltterapi har gjort meg tryggere på meg selv og den personen jeg vil være. 

Hos meg kan du trygt komme med det som opptar deg. Både tanker, følelser og utfordringer. Så utforsker vi dette sammen -her og nå. 

I tillegg til gestaltterapi er jeg utdannet kunst og håndverks lærer og jobber på ungdomsskole trinnet. Jeg har en master i Design, kunst og håndverk.

Jeg er studentmedlem av Norsk gestaltterapeutforening og er forpliktet til å følge foreningens krav til veiledning og etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger.